Research Staffs

Dr. Shouyan Wang, Director

Dr. Xiao Xiao

Dr. Jianjun Wu

Dr. Yajie Qin

Collaborators

 • Professor Peter Brown, University of Oxford
 • Professor Tipu Aziz, University of Oxford
 • Professor Alex Green, University of Oxford
 • Professor Jianguo Zhang, Tiantan Hospital
 • Professor Zhipei Ling, PLA Hospital
 • Professor Luming Li, Tshinghua University
 • Professor Wenbin Zhang, Nanjing Brain Hospital

Postdoc

 • Jingying Wang, Intelligent intervention and management of brain disease (2018-
 • Xinyi Geng, Neural oscillations in basal ganglia of movement disorders and deep brain stimulation (2018-
 • Hongjian Li, Neural circuits mechanisms of deep brain stimulation (2018

PhD

 • Ruili Zhang, Pathophysiologic mechanism of dystonia and mechanisms of deep brain stimulation (2018-
 • Han Jin, ASCI Chips for interactive brain stimulation (2018-
 • Ming Liu, Quantification of symptoms of PD (2018-
 • Yuchen Liu, Closed-loop stimulation of PD (2018-
 • Yan Li, Embedded system for interactive brain stimulation (2018-
 • Yingnan Nie, Artificial intelligence based control strategy for closed loop deep brain stimulation (2017-
 • Han Zhang, Artificial intelligence based research and development of equipment  for closed loop deep brain stimulation (2017-
 • Huichun Luo, Neural coding and neuromodulation for nueropathic pain (2015-
 • Xinyi Geng, Neural oscillations in basal ganglia of movement disorders and deep brain stimulation  (2014-2018)

MSc

 • Zhang Zhao, (2018-2021)
 • Lei Shen, (2018-2021)

Engineer

 • Wei Zhang, (2018-